Heerlijkheid Ruinenroute

Benieuwd wat de Heerlijkheid Ruinenroute voor u in petto heeft? Lees onderstaande beschrijving en laat u verrassen door de vele idyllische plaatsen en de rijke historie die dit gebied rijk is.

Omschrijving Heerlijkheid Ruinenroute

Heerlijkheid RuinenrouteDe route loopt door het gebied van de Heerlijkheid Ruinen. Wat is een Heerlijkheid? Een Heerlijkheid is een gebied waarin het overheidsgezag in leen werd uitgegeven door bv. de bisschop van Utrecht aan in dit geval de Heren van Ruinen. De heren van Ruinen woonden in de burcht van Ruinen; de niet meer bestaande havezate Oldenhave. De Heren mochten het gebied besturen, rechtspreken, predikanten benoemen en belasting heffen. Naast de zes Dingspelen kende Drenthe nog drie andere Heerlijkheden: Coevorden, Echten en Hoogersmilde.
In Ruinen op de plaatst van de huidige kerk stond het oudste klooster van Drenthe. Rond 1140 ontstond het Benedictijner klooster. In 1325 verhuizende de monniken omdat Ruinen te druk werd (te veel mensen) naar Dikninge. In en rond de huidige kerk zijn nog restanten te vinden van de abdijkerk van het klooster. Na 1325 werd de abdijkerk door de Heerlijkheid Ruinen in gebruik genomen als parochiekerk. Het interieur van de kerk is ook bijzonder fraai met o.a.: 16de eeuwse wandschilderingen en een altaarsteen uit 1100 van de oude kapel.

Boswachterij Ruinen

Dit 1000 hectare grote bos- en heidegebied is ontstaan in 1940. Voor die tijd was het een veen-, heide- en stuifzandgebied. De boswachterij bestaat grotendeels uit naaldbomen; loofbomen komen veel minder voor. Bij de ontginning heeft men de natuurterreinen ongemoeid gelaten. Hierdoor zijn de natte heidevegetaties van de Gijsselter- en Pesserkoelen alsmede de stuifzanden van het Echtenerzand met zijn jeneverbesstruwelen en grillige vliegdennen, bewaard gebleven.
In de beuken in de beukenlaan, die midden door de boswachterij loopt, zijn nestholtes van de zwarte specht uitgehakt. In de oude holen broeden bosuilen, holenduiven en kauwen; ook
marters en vleermuizen brengen er hun jongen groot. Op de heide kunt u de adder, de ringslang en de levendbarende hagedis tegenkomen.

Echten

Een oud esdorp, ontstaan rond 1180 als een gebied dat in eigendom was van het klooster van Ruinen. In de 13e eeuw vestigden nazaten van de familie Van Coevorden (de adellijke eigenaren van het kasteel in Coevorden) zich in Echten en bouwden er een havezate. Het oudste deel van het huidige huis stamt waarschijnlijk uit de 15e eeuw. De tuin om het huis is van veel recentere datum en werd in 1992 aangelegd.

Koekange

Koekange wordt voor het eerst genoemd in 1191. De monniken van klooster Ruinen hebben de venen ontgonnen. Het dorp werd met de aanleg van de spoorlijn Groningen-Meppel in 1970 doormidden gesneden.

Blijdenstein

In het gehucht Blijdenstein staat de Hervormde kerk van Ruinerwold. De kerk stamt uit de 12de eeuw en is in de 16e eeuw vergroot. De toren is gebouwd in de 15de eeuw. Het interieur omvat o.a. een Van Oeckelenorgel.

Ruinerwold

Een oorkonde uit 1141 maakt al melding van een moerasland tussen Ruinen en Meppel.
Rond 1900 ontstonden een aantal grote boerderijen langs de weg naar Meppel.
Tot 1924 was de Dr. Larijweg een voetpad, dat voor de boerderijen langs liep. Bij de ingebruikname werd bepaald dat een beplanting moest worden aangebracht van ruim 1300 perenbomen. De bloeiende bomen geven het landschap in het voorjaar een bijzondere aanblik tussen het lint van boerderijen. De Dr. Larijweg vormt de fietsverbinding tussen Ruinerwold en Ruinen. Op nummer 21 is museumboerderij De Karstenhoeve gevestigd. In het pand uit 1680 bevinden zich onder meer 17e eeuwse kastenwanden en tegeltableaus.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Heerlijkheid Ruinenroute ook eens op www.route.nl/fietsroute/199415/heerlijkheid-ruinenroute Deze Heerlijkheid Ruinenroute is uiteraard verkrijgbaar bij het TIP kantoor in Ruinen!

Ommetjes Ruinen

Ommetjes Ruinen

Zuidwest Drenthe Kaart

Zuidwest Drenthe Kaart

Fietsknooppuntenkaart

Fietsknooppuntenkaart

De Hutte Cosmetics

De Hutte Cosmetics

Huus van de Taol

huus van de taol

Fietsroutes

Fietsen in Drenthe

B’ART 2016

B'art